กระตุ้น

เป็นหลักสูตรที่เน้นการกระตุ้นและดูแลพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและภาษา บนพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการโดยผู้เชี่ยวชาญ

พัฒนา

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์ สังคม สติปัญญาและภาษา ด้วยกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าสามารถพัฒนาเด็กให้เติบโตได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

กวดวิชา

สั่งสอนวิชาการในแนวกวดวิชา ซึ่งทำให้เด็กได้ความรู้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเรียนเพิ่มเติมต่อที่อื่นๆ สามารถทำให้เด็กตกผลึกความรู้ด้วยตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

บูรณาการ

อบรมทุกกิริยาด้วยการบูรณาการให้เด็กได้มีการลงมือปฏิบัติในทุกทักษะที่จำเป็นของชีวิต ได้ใช้ความรู้ และทักษะที่ฝึกฝนมาทำกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาทั้งร่างกายสติปัญญา และเสริมสร้างอารมณ์ ให้เด็กเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

จากความสำเร็จในการดูแลโรงเรียนกวดวิชาอาจารย์คิ้ม – อ้วน…สู่การกระตุ้นและพัฒนา “ต้นกล้า” ให้เติบโตเป็น “ต้นไม้ใหญ่” ที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงสุด

ครอบครัววิวัฒพัฒนอนันต์

ภณชาติ-vert

1.ความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลเตรียมสาธิตศึกษา

  - คุณแม่ดีใจมากที่ได้ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอนุบาลเตรียมสาธิต โรงเรียนดูแลพีเจได้ดีมากค่ะ ให้ความรักจริงๆ น้องพีเจจะพูดถึงครูเมย์ตลอดค่ะ ครูเมย์ดูแลพีเจเหมือนเป็นคุณแม่อีกคน เวลาโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับอาหารจะคอยโทรสอบถามคุณแม่ตลอด คุณแม่รู้สึกปลอดภัยและไม่อยากให้ลูกออกจากโรงเรียนนี้เลยค่ะ กลัวโรงเรียนใหม่จะดูแลน้องไม่ดีเท่านี้ น้องชอบไปโรงเรียนนี้ไม่เคยบอกว่าไม่อยากไปเลยค่ะ ถึงจะมีเพื่อนน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลย คุณแม่ขอขอบคุณทางโรงเรียนอีกครั้งนะค่ะ ที่ดูแลน้องพีเจให้มีพัฒนาการดีขึ้นถึงขนาดนี้  

2.พัฒนาการของนักเรียนในความปกครองของท่าน

  - น้องมีความกล้าแสดงออกมาขึ้นค่ะ และที่คุณแม่ภูมิใจมากคือ น้องอ่านออกเขียนหนังสือสวย ถึงน้องอาจจะไม่เก่งที่สุดแต่คุณแม่ภูมิใจมากที่เวลาแค่ 1 ปีครึ่ง ทางโรงเรียนทำให้น้องได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยค่ะ เพราะน้องค่อนข้างสมาธิสั้นไม่นิ่งเลยไม่ฟังคำสั่งเท่าไหร่ แต่น้องอ่านออกเขียนได้ท่องสูตรคูณได้ ภาษาอื่นๆก็ดีขึ้นและพัฒนาการทางด้านร่างกายดีขึ้นคุณแม่ก็พอใจแล้วค่ะ คุณแม่ขอให้ทางโรงเรียนพัฒนาเด็กให้ดีขึ้นต่อไปนะค่ะ ขอบคุณค่ะ จากใจคุณแม่พีเจ      

ครอบครัวตันกาญจนานุรักษ์

06ผมกับภริยามีลูกชาย 2 คน คนแรกชื่อน้องมิคกี้ ปัจจุบันอายุ 8 ปี กำลังจะขึ้น ป.3 คนที่สองชื่อน้องเจอร์รี่ ปัจจุบันอายุ 6 ปี น้องเจอร์รี่ถ้าอยู่ในโหมดอารมณ์ดีจะเป็นเด็กน่ารัก ขี้อ้อน แต่หากใครกล่าวถึง แซวเล่น หรือแกล้ง จะอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีและจะแสดงท่าทางโกรธ แผดเสียงร้อง และอาจถึงกับวิ่งไล่เพื่อจะเอาคืนแก่ผู้ที่มาล้อหรือแกล้ง น้องเจอร์รี่จบอนุบาล 3 จากโรงเรียนอนุบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง แต่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้เลย ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะน้องเองที่ไม่สนใจเรียน สมาธิสั้น แต่อีกส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่คุณครูปล่อยปละละเลยด้วย แต่โชคดีเป็นของน้องเจอร์รี่ที่ผมและภริยาได้รับการบอกเล่าจากเพื่อนผู้ปกครองเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาคิ้ม – อ้วน ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนไม่เกิน 100 เมตร ซึ่งมีการเรียนการสอนที่ดี จึงตัดสินใจให้ทางโรงเรียนคิ้ม – อ้วนดูแลการบ้านให้น้องในตอนเย็น และเรียนพิเศษเพิ่มเติมในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยในวันเสาร์อีกครึ่งวัน หลังจากที่น้องได้เข้าเรียนแล้วปรากฏว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น ได้รับความสนใจ เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จัดคุณครูที่มีประสบการณ์ในการสอนเด็ก เพื่อให้ปรับพฤติกรรมและการเรียนของน้องเจอร์รี่ จนเทอมแรกน้องสามารถคิดเลขอย่างง่ายๆ ในใจได้ เริ่มสะกดคำได้ นอกจากนี้ ยังสอนกิริยามารยาทให้แก่น้องให้กลายเป็นเด็กพูดจาไพเราะ ไหว้สวย เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้รู้จักและพบเห็น น้องได้รับความเมตตาเอ็นดูจากครูคิ้ม ไม่ใช่เพียงแค่สอนเพราะหน้าที่ แต่ยังเป็นการหล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่ดีขึ้น ทางโรงเรียนเชิญผมและภริยาไปพบเป็นระยะๆ เพื่อปรึกษาและให้คำแนะนำ ในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของน้องเจอร์รี่ คุณเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ (คุณพ่อน้องเจอร์รี่ น้องมิคกี้)

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตั้งแต่อายุ 2-6 ปี ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติและกระตุ้นพัฒนาการเพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องและสมดุล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

เลขที่ 114/2 ซอยเอกชัย 64/5 ถนนเอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 0-2416-6587, 0-2416-6588,
09-5326-1565
email : triamsatit.2557@gmail.com