ผศ.ดร.วรรณี เจตจำนงนุช มอบหมายให้นางเจริญทรัพย์ อริยะสินสมบูรณ์(พี่สาว) และนายณัช หวังมหาพร(พี่เขย) พาคุณแม่ไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนิมมานรดี ในโอกาสที่โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563 จำนวน22ทุน และมีผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนิมมานรดีร่วมมอบทุนการศึกษาด้วยอีกจำนวน2ทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563