มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช

ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดนิมมานรดี

ประจำปีการศึกษา 2562

13444 13445 13446 13447 13448 1344913547