วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 อดีตคณะคุณครูจากโรงเรียนวัดนิมมานรดี จำนวน 9 คน ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา และ@TO Zone Farm and Cafe’ พร้อมให้คำชื่นชม

พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรรณี เจตจำนงนุช ได้ทำพิธีกตัญญุตา

แด่อดีตคุณครูที่เคยสอนมาในระดับประถมศึกษา