วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะอาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเยี่ยมชมโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา และ@TO Zone Farm and Cafe’ คาเฟ่เกษตรคนเมือง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและชื่นชม