วันที่24 – 25สิงหาคม  2562

ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา

เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ขับเคลื่อนการเรียนรู้คุณหนูๆ ด้วยสมอง2ซีก : เล่น บันเทิง ฉลาด”

โดย PECERA Thailand, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และสถาบันพัฒนาวิชาการ (พว.)

timeline_20190825_115900 19852 19853 19854 timeline_20190824_161138 timeline_20190824_161150 19855

TSS GAMES ครั้งที่ 6 มาแล้ว!!!

โลโก้2

โรงเรียนจะเปิดจุดจำหน่ายและบริการลองไซส์เสื้อ

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562

ขอความกรุณาผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่าน

ไปลองไซส์เสื้อแล้วแจ้งไซส์พร้อมชำระเงินได้ที่จุดบริการ

20 (98) 20 (120) 20 (128) 20 (144) 20 (381) 20 (386)

 

Triamsatitsuksa School { 26 – 30 August 2019}

20 (4) 20 (8) 20 (14) 20 (22) 20 (26) 20 (27) 20 (42) 20 (44) 20 (46) 20 (62)20 (232) 20 (236) 20 (249) 20 (251) 20 (275) 20 (279) 20 (263) 20 (307) 20 (316) 20 (268) 20 (271) 20 (280) 20 (284) 20 (298) 20 (302) 20 (323) 20 (344) 20 (357) 20 (366) 20 (464) 20 (470)

พิธีมอบเกียรติบัตร

การประกวดคัดลายมือและการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๒

20 (176) 20 (178) 20 (181) 20 (186) 20 (191) 20 (194) 20 (197) 20 (199) 20 (203) 20 (208) 20 (213) 20 (215) 20 (217) 20 (222) 20 (227)

 

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562

ผู้อำนวยการรับมอบโล่รางวัล

โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “ระดับดีมาก”

การตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

ตามโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

ปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานเขตบางบอน

19 (547)167012

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ผอ.มาลัยพร นนท์แก้ว ในนามประธานการจัดงาน

TSS…LOVE…MOM 2019

ได้เดินทางไปส่งมอบกระเป๋าผ้า

จากกิจกรรมจิตอาสาที่นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู

และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษาช่วยกันเพ้นท์

เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในการใส่ยากลับบ้าน

ให้แก่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

0 (1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (5) 0 (7) 0 (6) img376