Triamsatitsuksa School { 16 – 20 September 2019}

โครงการพ่อแม่ช่วยสอน

“ฝึกทำ Mind Mapping กันเถอะ”

DSC_0032 DSC_0037 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0075 DSC_0095 DSC_0107 DSC_0113 DSC_0119 DSC_0123 DSC_0128 DSC_0135 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0158DSC_0164

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ปีการศึกษา2562

พิธีมอบเกียรติบัตร “ดาวเด็กดี”

ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

DSC_0340 DSC_0344 DSC_0346 DSC_0351 DSC_0354 DSC_0358 DSC_0361 DSC_0364 DSC_0366

 

พิธีมอบเกียรติบัตร

“ไหว้งามตามแบบเตรียมสาธิต”

ประจำปีการศึกษา 2562

DSC_0374 DSC_0377 DSC_0380 DSC_0383 DSC_0385 DSC_0391 DSC_0393 DSC_0396 DSC_0401 DSC_0404 DSC_0407 DSC_0411 DSC_0413 DSC_0418 DSC_0423 DSC_0427 DSC_0431 DSC_0434 DSC_0440 DSC_0443 DSC_0444

พิธีประดับเข็มเกียรติยศ “นักเรียนดีเด่น”

ประจำปีการศึกษา 2561

DSC_0454 DSC_0457 DSC_0464 DSC_0467 DSC_0471

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

DSC_0475 DSC_0486 DSC_0489 DSC_0507 DSC_0528 DSC_0544 DSC_0546 DSC_0547 DSC_0554 DSC_0563 DSC_0565 DSC_0567 DSC_0576