ห้องเตรียมอนุบาล

ห้องเตรียมอนุบาล มีขนาดกว้างขวาง เป็นห้องเรียนปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ พร้อมกระดานไวท์บอร์ดจากประเทศญี่ปุ่นที่มีคุณสมบัติในการถนอมสายตา และปราศจากฝุ่นชอล์กไม่ก่ออันตรายต่อสุขภาพของเด็กๆ

 • พื้นที่ปลอดโปร่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก ทันสมัย
 • มีนักเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน
 • ห้องเรียนใช้สีที่กระตุ้นพัฒนาการของเด็ก พร้อมด้วยสื่อเครื่องเล่นที่ส่งเสริมจินตนาการของเด็กและสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้สูงสุดตามหลักสูตร T.A.P.
 • มีกล้องวงจรปิดในห้องเรียน
 • มีห้องบอลที่เลือกใช้ลูกบอลที่ผลิตจากวัสดุปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน และช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ พัฒนาการทางด้านอารมณ์ทำให้เด็กมีช่วงเวลาแห่งความสุขหลังจากได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่ได้จากคุณครูในห้องเรียน

ห้องอนุบาล

 • ห้องเรียนขนาดกว้างขวาง เป็นห้องเรียนปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ
 • พื้นที่โปร่ง โล่ง มีอากาศถ่ายเท
 • มีนักเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน
 • ห้องใช้สีที่กระตุ้นพัฒนาการทางการเรียน พร้อมด้วยสื่อ สารคดี และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
 • ภายในห้องเรียนมีการแบ่งสัดส่วนเป็นมุมแห่งการเรียนรู้ มุมพัฒนาสมอง และมุมสำหรับฝึกทักษะการเรียนรู้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ตามหลักสูตร T.A.P.
 • กระดานไวท์บอร์ดจากประเทศญี่ปุ่นที่มีคุณสมบัติในการถนอมสายตา และปราศจากฝุ่นชอล์กที่ไม่ก่ออันตรายต่อสุขภาพของเด็กๆ

ห้องนาฏศิลป์

เปิดโลกให้เด็กๆ ได้ผ่อนคลาย มีความสุขกับการแสดง ให้เด็กๆ ได้แสดงออก จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นกลุ่มผ่านกิจกรรมแบบไทยและสากล เช่น การรำ การเต้น การแสดงละคร เพื่อฝึกทักษะด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ผสมผสานกัน จนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากคุณครูที่เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ มาบูรณาการกันจนเกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากมาย และให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมกับความสามารถของเด็กๆ ในวันสำคัญที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นทุกปี เช่น วันปีใหม่ วันกีฬาสี เป็นต้น

ห้องพยาบาล


ห้องพยาบาลที่มีพยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 5 ปี รับผิดชอบเต็มเวลาไว้ดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะถึงมือแพทย์ ผู้ปกครองสามารถวางใจและเชื่อถือในการดูแลและให้คำแนะนำทางด้านพัฒนาการของเด็กได้อย่างเต็มที่ ห้องพยาบาลอยู่ใกล้สนามเด็กเล่น ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนที่อาจเกิดอุบัติเหตุอย่างเร่งด่วน เพื่อส่งต่อโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด

ห้องชมภาพยนตร์

สาระและความรู้ที่เด็กได้รับผ่านภาพยนตร์และสารคดี พร้อมรับคำแนะนำที่ถูกต้อง ความฉลาดทางอารมณ์  ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคำนวณ การใช้เหตุผล การเชื่อมโยง ความสามารถทางอารมณ์ ที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิด จินตนาการ หรือมีแนวคิดใหม่ๆ IQ อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตได้ ยังต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ การปรับตัว ศิลปะในการดำเนินชีวิตเพิ่มเติมจากการเรียนเก่งและสอบได้คะแนนสูงๆ

สนามเด็กเล่น


เปิดโลกแห่งความสนุกและความสุข สนามเด็กเล่นซึ่งตั้งอยู่ในที่ร่ม มีพื้นที่กว้างขวาง สีสันสวยงาม มีเครื่องเล่นที่กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ พร้อมคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่เด็กๆ วิ่งเล่นกันอยู่ในสนามเด็กเล่น โดยเครื่องเล่นของโรงเรียนทำจากพลาสติกที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ปราศจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเด็ก จึงทำให้ผู้ปกครองวางใจได้ในความปลอดภัย เด็กๆ จะได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขหลังจากได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ในห้องเรียน

ระบบรักษาความปลอดภัย

 • คุณครูที่มีประสบการณ์และมีความรัก ดูแลเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดี
 • กล้องวงจรปิดหน้าห้องเรียนและรอบบริเวณโรงเรียน
 • ดูแล ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องเล่นและอุปกรณ์ทุกชิ้นอย่างสม่ำเสมอ
 • ระบบการดูแลรับ-ส่งนักเรียนที่เข้มงวดและปลอดภัย
 • มีกรมธรรม์อุบัติเหตุในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
 • ห้องพยาบาลที่มีพยาบาลวิชาชีพประจำตลอดเวลา
 • ซ้อมป้องกันอุบัติภัยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ถังน้ำยาเคมี สายฉีดน้ำ และสัญญาณเตือนภัยตามจุดต่างๆ

กลับสู่ด้านบน