All posts by Mod

Triamsatitsuksa School [ 1 – 4 December 2020 ]

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-12.00น. โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา ได้มีการจัดประชุมทีมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช พร้อมคุณเจริญทรัพย์ อริยะสินสมบูรณ์(พี่สาวอาจารย์คิ้ม) ได้ไปร่วมเป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ที่วัดลำชะล่า จังหวัดพิจิตร
พร้อมทั้งร่วมแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนวัดลำชะล่า จังหวัดพิจิตร