All posts by Mod

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “นักสืบสุดท้าทาย ชวนสหายไปปาร์ตี้”

ตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “นักสืบสุดท้าทาย ชวนสหายไปปาร์ตี้” ที่ทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดขึ้น

ในระหว่างวันที่  8 – 11 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมกรุงธน บอลล์รูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนวัดนิมมานรดี เพื่อทำพิธีกตัญญุตาแด่คุณครูเก่า และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน