กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 24 ธันวาคม 2557

09.00 – 09.30 น. : ผู้ปกครองลงทะเบียน และส่งตัวนักแสดง

09.30 – 10.30 น.  :  ชมการแสดง ณ หอประชุม

10.30 – 11.00 น.   : ร่วมจับของขวัญปีใหม่

11.00 – 12.00 น.   : ร่วมกิจกรรมฐานต่างๆ

images89OC9UY8