มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช

ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดนิมมานรดี

ประจำปีการศึกษา 2562

13444 13445 13446 13447 13448 1344913547

Triamsatitsuksa School { 27 – 31 May 2019 }

3 (18) 3 (12) 3 (14) 3 (16)3 (21) 3 (113) 3 (116) 3 (126)3 (210) 3 (221)3 (249) 3 (251) 3 (278)3 (280)3 (283)3 (277)3 (332)3 (338)3 (345)3 (352)3 (359)3 (361)3 (364)

 

 

กิจกรรมถวายพระพร

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 (374)3 (381)3 (387)3 (391)3 (395)3 (396)3 (408)3 (417)

 

 

 

กิจกรรมวันดื่มนมโลก

 

 

4 (1)4 (2)4 (3)4 (4)4 (5)4 (6)4 (7)5 (1)6 (1)6 (2)5 (5)5 (6)5 (8)5 (2)5 (7)5 (4)5 (3)6 (3)9 (2)9 (1)9 (3)10 (1)10 (4)10 (5)10 (6)10 (7)11 (1)11 (2)12 (1)10 (2)10 (3)12 (2)12 (3)12 (4)12 (5)12 (6)12 (7)12 (8)12 (9)12 (10)12 (11)12 (12)12 (13)12 (14)