จากความสำเร็จในการดูแลโรงเรียนกวดวิชาอาจารย์คิ้ม – อ้วน…
สู่การกระตุ้นและพัฒนา “ต้นกล้า” ให้เติบโตเป็น “ต้นไม้ใหญ่” ที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงสุด

ครอบครัวโชติภัทรวณิช

09ตลอดเวลาที่ผ่านมา แม่พึงพอใจกับการดูแลของทางโรงเรียนมากค่ะ ซึ่งเรื่องวิชาการช่วยแบ่งเบาภาระแม่ได้เป็นอย่างมาก เพราะแม่ไม่สามารถ สอนน้องเองได้ พอได้มาเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์คิ้ม – อ้วน ทำให้น้องทันทั้งเรื่องส่งงานและทันในห้องเรียน น้องก็ไม่เครียด และตั้งใจเรียนมากขึ้น จากการที่เข้าใจที่ครูกำลังสอนอยู่ ส่วนพฤติกรรมน้องก็ต้องขอบคุณคุณครูทุกท่านที่โรงเรียน น้องมีน้ำใจและเข้ากับเพื่อนๆ ได้ดีขึ้นมากๆ ค่ะ แม่ประทับใจหลายเรื่องค่ะ แต่ที่ชอบใจคือทางโรงเรียนจะดูแลติดตามน้องตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องพฤติกรรม และเรื่องความรับผิดชอบ เช่น การตรงต่อเวลา เป็นต้น และจะรายงานคุณแม่ตลอด คุณแม่ชอบสุดๆ คุณวนิดา โชติภัทรวณิช (คุณแม่น้องพูน์ และน้องพีพี)

ครอบครัวเลิศพจน์มณี

ตั้งแต่วันแรกที่น้องเรได้เข้าเรียนที่นี่ จนถึง ณ ปัจจุบันนี้เป็นเวลา 2 ปีครึ่ง ซึ่งลูกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนขึ้น อ่านหนังสือได้มากขึ้น เขียนได้มากขึ้น รู้จักรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น มีความอดทนมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจาก ร..กวดวิชา อ.คิ้ม – อ้วน ดูแลเป็นอย่างดี ความประทับใจคือที่นี่มีความเอาใจใส่ดูแลใกล้ชิดเป็นอย่างดี มีการติดตามผลของการเรียนและพฤติกรรมแต่ละเทอมอย่างต่อเนื่อง และพี่สาวทั้ง 2 คนที่มาเรียนที่นี่ด้วย ก็มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น

คุณนิชาภา เลิศพจน์มณี (คุณแม่น้องฟา น้องซอล และน้องเร)

ครอบครัวตีรณะพาณิชย์

จิรสิน-vert

1.ความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลเตรียมสาธิตศึกษา

- รู้สึกตื้นตันใจมากคะ ที่ทางโรงเรียนทุ่มเทเต็มที่ไม่ว่าจะเรื่องเรียน เรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นให้กับเด็กๆทุกคน ถึงแม้ว่าจะยังมีเด็กไม่มากก็ตาม

2.พัฒนาการของนักเรียนในความปกครองของท่าน

- น้องมีความคิด ความอ่านมากขึ้น มีระเบียบมากขึ้น อ่านหนังสือเก่งขึ้นมากๆ จากที่อ่านไม่ค่อยได้เลย  

ครอบครัวลีลฐิติวงศ์

ภาวัต-vert

1.ความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลเตรียมสาธิตศึกษา

  - ขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลเตรียมสาธิตศึกษา และคณะครูทุกท่านที่ให้ความรัก ความเอาใจใส่กับน้องเซย่า เป็นเวลา 1ปีครึ่ง จนจบการศึกษา น้องมีความสุขในทุกๆวันที่มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนแห่งนี้ โรงเรียนอนุบาลเตรียมสาธิตศึกษาถึงแม้จะพึ่งเปิด แต่มีความพร้อมในทุกๆด้านรองรับเด็กๆเทียบเท่าโรงเรียนอื่นๆ และบางอย่างดีกว่าโรงเรียนที่เปิดมานานกว่าอีก คุณแม่ขอขอบคุณคณะคุณครูทุกท่านมากๆค่ะ ที่รักน้องให้ความอบอุ่นกับน้องเปรียบเหมือนบ้านหลังที่ 2 ของน้องจริงๆ ขอบคุณมากๆค่ะ  

2.พัฒนาการของนักเรียนในความปกครองของท่าน

  - น้องมีพัฒนาการทุกด้านดีขึ้นมากจากวันที่มาเริ่มเรียนวันแรกซึ่งน้องไม่ได้อะไรเลย น้องมีความสุขกับกิจกรรมและการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้ความรู้และทักษะด้านต่างๆดีมากค่ะ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเซย่าได้จาก Teacher เยอะมาก ภาษาไทยน้องอ่านออกเขียนได้คล่องระดับดีเลยค่ะ คุณแม่พอใจกับระบบของโรงเรียนมากค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ      

ครอบครัวไตรยศักดา

กฤตเมธ-vert

1.ความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลเตรียมสาธิตศึกษา

  - ทางผู้ปกครองรู้สึกขอบคุณและยินดีเป็นอย่างมาก ที่ทางโรงเรียนให้โอกาสได้เปิดรับและให้น้องเรียนที่นี่ แม่รู้สึกดีใจที่ทางคุณครูได้อบรมสั่งสอน ให้วิชาความรู้แก่น้องและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี แม้จะใช้เวลาเพียงสั้นๆ แค่ 1 ปีครึ่งที่อยู่ด้วยกัน แม่คิดว่าน้องมีความสุขและผูกพันธ์กับทางโรงเรียนและคุณครูเป็นอย่างมาก แม่ต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งอย่างที่ทางโรงเรียนมีให้กับเด็ก และอบรมสั่งสอนให้เค้าได้เติบโตเป็นคนดี และมีคุณภาพเพื่อก้าวต่อไป  

2.พัฒนาการของนักเรียนในความปกครองของท่าน

  - พัฒนาการของเอเจดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับที่เข้ามาเรียนในตอนแรกซึ่งใช้เวลาแค่ 1 ปีครึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่าน น้องสามารถอ่านออกเขียนได้ถึงจะไม่คล่องแต่ก็สามารถสะกดรู้หลักการอ่านได้เป็นอย่างดีและถูกต้อง และสามารถเขียนได้ถูกต้องและสวยงาม ส่วนทักษะทางด้านการพูดหรือด้านอื่นๆ น้องก็สามารถทำได้ดีและสามารถจะนำไปใช้ และสามารถต่อยอดได้เลย อาจจะมีภาษาอังกฤษซึ่งน้องอ่อนกว่าวิชาอื่นอาจจะต้องเสริมตรงนี้อีกหน่อย โดยรวมด้านอื่นๆ แม่คิดว่าดีมากแล้วค่ะ สำหรับเวลา 1 ปีครึ่งที่เด็กและทางโรงเรียนมีเวลาอยู่ด้วยกัน      

ครอบครัววิวัฒพัฒนอนันต์

ภณชาติ-vert

1.ความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลเตรียมสาธิตศึกษา

  - คุณแม่ดีใจมากที่ได้ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอนุบาลเตรียมสาธิต โรงเรียนดูแลพีเจได้ดีมากค่ะ ให้ความรักจริงๆ น้องพีเจจะพูดถึงครูเมย์ตลอดค่ะ ครูเมย์ดูแลพีเจเหมือนเป็นคุณแม่อีกคน เวลาโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับอาหารจะคอยโทรสอบถามคุณแม่ตลอด คุณแม่รู้สึกปลอดภัยและไม่อยากให้ลูกออกจากโรงเรียนนี้เลยค่ะ กลัวโรงเรียนใหม่จะดูแลน้องไม่ดีเท่านี้ น้องชอบไปโรงเรียนนี้ไม่เคยบอกว่าไม่อยากไปเลยค่ะ ถึงจะมีเพื่อนน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลย คุณแม่ขอขอบคุณทางโรงเรียนอีกครั้งนะค่ะ ที่ดูแลน้องพีเจให้มีพัฒนาการดีขึ้นถึงขนาดนี้  

2.พัฒนาการของนักเรียนในความปกครองของท่าน

  - น้องมีความกล้าแสดงออกมาขึ้นค่ะ และที่คุณแม่ภูมิใจมากคือ น้องอ่านออกเขียนหนังสือสวย ถึงน้องอาจจะไม่เก่งที่สุดแต่คุณแม่ภูมิใจมากที่เวลาแค่ 1 ปีครึ่ง ทางโรงเรียนทำให้น้องได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยค่ะ เพราะน้องค่อนข้างสมาธิสั้นไม่นิ่งเลยไม่ฟังคำสั่งเท่าไหร่ แต่น้องอ่านออกเขียนได้ท่องสูตรคูณได้ ภาษาอื่นๆก็ดีขึ้นและพัฒนาการทางด้านร่างกายดีขึ้นคุณแม่ก็พอใจแล้วค่ะ คุณแม่ขอให้ทางโรงเรียนพัฒนาเด็กให้ดีขึ้นต่อไปนะค่ะ ขอบคุณค่ะ จากใจคุณแม่พีเจ      

ครอบครัวตันกาญจนานุรักษ์

06ผมกับภริยามีลูกชาย 2 คน คนแรกชื่อน้องมิคกี้ ปัจจุบันอายุ 8 ปี กำลังจะขึ้น ป.3 คนที่สองชื่อน้องเจอร์รี่ ปัจจุบันอายุ 6 ปี น้องเจอร์รี่ถ้าอยู่ในโหมดอารมณ์ดีจะเป็นเด็กน่ารัก ขี้อ้อน แต่หากใครกล่าวถึง แซวเล่น หรือแกล้ง จะอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีและจะแสดงท่าทางโกรธ แผดเสียงร้อง และอาจถึงกับวิ่งไล่เพื่อจะเอาคืนแก่ผู้ที่มาล้อหรือแกล้ง น้องเจอร์รี่จบอนุบาล 3 จากโรงเรียนอนุบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง แต่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้เลย ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะน้องเองที่ไม่สนใจเรียน สมาธิสั้น แต่อีกส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่คุณครูปล่อยปละละเลยด้วย แต่โชคดีเป็นของน้องเจอร์รี่ที่ผมและภริยาได้รับการบอกเล่าจากเพื่อนผู้ปกครองเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาคิ้ม – อ้วน ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนไม่เกิน 100 เมตร ซึ่งมีการเรียนการสอนที่ดี จึงตัดสินใจให้ทางโรงเรียนคิ้ม – อ้วนดูแลการบ้านให้น้องในตอนเย็น และเรียนพิเศษเพิ่มเติมในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยในวันเสาร์อีกครึ่งวัน หลังจากที่น้องได้เข้าเรียนแล้วปรากฏว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น ได้รับความสนใจ เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จัดคุณครูที่มีประสบการณ์ในการสอนเด็ก เพื่อให้ปรับพฤติกรรมและการเรียนของน้องเจอร์รี่ จนเทอมแรกน้องสามารถคิดเลขอย่างง่ายๆ ในใจได้ เริ่มสะกดคำได้ นอกจากนี้ ยังสอนกิริยามารยาทให้แก่น้องให้กลายเป็นเด็กพูดจาไพเราะ ไหว้สวย เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้รู้จักและพบเห็น น้องได้รับความเมตตาเอ็นดูจากครูคิ้ม ไม่ใช่เพียงแค่สอนเพราะหน้าที่ แต่ยังเป็นการหล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่ดีขึ้น ทางโรงเรียนเชิญผมและภริยาไปพบเป็นระยะๆ เพื่อปรึกษาและให้คำแนะนำ ในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของน้องเจอร์รี่ คุณเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ (คุณพ่อน้องเจอร์รี่ น้องมิคกี้)

ครอบครัวโชคนิธิเวศ

07เด็กๆ รู้สึกว่าครูคิ้มและคุณครูที่นี่ให้การดูแลอบอุ่นเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ในบ้าน มีปัญหาก็กล้าคุย กล้าถาม ปรึกษาได้ทุกเรื่อง ทางด้านวิชาการ น้องเบอร์ดี้จากที่วิชาเลขได้เกรด 0 กลายเป็นเกรด 4 และคุณครูทุกคนที่นี่สอนเลขดีมาก มีประสบการณ์ในการทำโจทย์มากมาย คุณแม่จึงได้ไว้วางใจ ลูกๆ ทุกคนยืนยันว่าครูอ้วนมีหลักการคิดที่ดี แนะนำทริคต่างๆ จึงได้ให้ลูกๆ เรียนที่นี่ทุกคน คุณเมตตา โชคนิธิเวศ (คุณแม่น้องเม่ย น้องแจง น้องภัค น้องโช และน้องเบอร์ดี้)

ครอบครัวธีรวัฒน์วิชัยกุล

04ลูกชายทั้ง 3 คน ตั้งแต่ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกวดวิชา อ.คิ้ม – อ้วน รู้สึกว่าเด็กๆ มีความสุขมาก มีความรับผิดชอบ การเรียนดีขึ้น นอกจากวิชาการแล้ว ครูคิ้มยังอบรมด้านความประพฤติ อุปนิสัย เปรียบเสมือนลูกหลาน รุ่นพี่ก็จะคอยช่วยเหลือน้องๆ เวลาที่อยู่ในโรงเรียน อรุณชัย ธีรวัฒน์วิชัยกุล (คุณพ่อน้องเช็คกี้ น้องแชมป์ และน้องช็อปเปอร์)

ครอบครัววัฒนาธนกุล

05คิดว่าการเรียนรู้ที่ดีต้องเรียนรู้อย่างสนุกค่ะ น้องเรียนที่นี่แล้วมีความสุข ผลการเรียนดีขึ้น เราก็แฮปปี้.. ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน...เห็นได้ชัดค่ะว่าการพัฒนาของน้องได้ทั้ง IQ และ EQ ขอบคุณครูคิ้ม - ครูอ้วน และทีมงานมากค่ะ คุณทรงชม วัฒนาธนกุล (คุณแม่น้องโมไนย)

ครอบครัวปลื้มถนอม

01ประมาณ 4 ปีที่แล้ว เมื่อตัดสินใจว่าจะให้น้องบูม (จิรัฏฐ์ ปลื้มถนอม) เรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง เราก็เริ่มคิดแล้วว่าหลังโรงเรียนเลิกแล้วจะมารับลูกที่โรงเรียนไม่ทัน จึงตัดสินใจว่าน่าจะใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาที่เราพอจะฝากให้ดูแลลูกของเราได้เป็นอย่างดี เราตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาคิ้ม – อ้วน หลังจากเข้าไปเรียนได้ระยะหนึ่งแล้ว ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าประทับใจ เช่น คุณครูคิ้มไม่ใช่แค่คุณครู แต่เปรียบเสมือนเป็นคุณพ่อและคุณแม่ที่ห่วงใยน้องๆ ที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ นอกจากจะสอนเนื้อหาทางวิชาการแล้ว ยังมีการอบรมสั่งสอนการพูด การวางตัวที่เหมาะสม ว่ากล่าวตักเตือนในสิ่งที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกไม่ควรหรือไม่เหมาะสม จัดกิจกรรมทำให้เด็กสนุกกับการเรียน ซึ่งจากการสอบถามความรู้สึกของลูก ลูกก็รู้สึกดีที่ได้เข้ามาเรียนพิเศษตอนเย็นที่โรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้ สุดท้ายนี้ ครอบครัวปลื้มถนอมขอขอบคุณคุณครูคิ้ม คุณครูอ้วน คุณครูผู้สอนโดยเฉพาะครูเบิร์ด ขวัญใจเด็กทุกรุ่น และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านที่ดูแลลูกของเราทั้งสองคนได้เป็นอย่างดีและน่าพึงพอใจที่สุด คุณจตุรงค์ ปลื้มถนอม (คุณพ่อน้องบูม)

ครอบครัวปัญญา

10ประทับใจคุณครูทุกท่านที่สอนเจเจมากค่ะ เพราะผลการเรียนของน้องดีขึ้นมาก ตามที่คาดหวังไว้ทุกอย่างหลังจากมาเรียนที่นี่ คุณครูทุกท่านไม่เพียงแต่สอนด้านวิชาการเท่านั้น ยังสอนด้านพฤติกรรมด้วย ให้น้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี และยังแนะนำเรื่องการดำเนินชีวิตในอนาคตให้น้องด้วย ส่วนหนึ่งเพราะน้องได้แบบอย่างที่ดีจากคุณครูผู้สอนทุกคน สิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างหนึ่งคือ เรื่องความสะอาดของโรงเรียน มีความสะอาดมาก ทั้งห้องน้ำ ห้องเรียน บริเวณรอบๆ โรงเรียนคิ้ม – อ้วน เอาใจใส่นักเรียนดีมาก สั่งสอนด้านความประพฤติ การเรียน และเป้าหมายในการเรียน และวางแผนอนาคตการทำงาน และการดูแลพ่อแม่ในภายภาคหน้า คุณสุรีย์ ปัญญา (คุณแม่น้องเจเจ)

ครอบครัวสังข์แก้ว

11คุณพ่อพาน้อง 2 คนมาเรียนที่นี่ จากการแนะนำของพี่สาวของคุณพ่อ เพราะพี่สาวของคุณพ่อมีลูก 2 คน เรียนที่โรงเรียนคิ้ม – อ้วน ทั้ง 2 คน และชื่นชมการดูแลเด็กของที่นี่ให้คุณพ่อฟังเสมอ จนคุณพ่อตกลงใจพาน้องมาเรียนที่นี่ทั้ง 2 คน ก็ไม่ทำให้คุณพ่อผิดหวังจริงๆ ที่นี่ดูแลเด็กใกล้ชิดมากๆ อบรมเด็กๆ เหมือนเป็นลูกหลาน สอนทั้งวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคม เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อคงจะฝากทั้ง 2 คนให้ที่นี่ดูแลจนกว่าน้องจะดูแลตนเองได้ ต้องขอบคุณคุณครูคิ้ม คุณครูอ้วน และคุณครูทุกๆ ท่านมากครับ โดยเฉพาะครูหนุ่มและครูเบิร์ดครับ คุณสมชาย สังข์แก้ว (คุณพ่อน้องซีน และน้องเซม)

ครอบครัวลิ้มราบรื่น

12คุณแม่ส่งน้องมอส น้องไมค์มาเรียนที่โรงเรียนครูคิ้ม – อ้วน เป็นเวลาประมาณ 9 ปี คุณแม่ประทับใจมากที่สุด สิ่งที่น้องมอส น้องไมค์ได้รับมันมากกว่าการเรียน น้องได้รับข้อคิด แนวทางในการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้าทั้งในระดับอุดมศึกษาและในอนาคตการทำงาน ครูคิ้ม ครูอ้วน และทีมงาน สอนให้น้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และผู้ใหญ่รอบข้าง ให้น้องรู้จักวางตัวในสังคม การทำให้คนอื่นรัก ด้านผลการเรียน น้องมอส น้องไมค์ มีผลการเรียนที่ดีขึ้นมาก สามารถสอบติดมหาวิทยาลัยที่น้องอยากเรียน และคณะที่น้องชอบ ต้องขอบคุณคุณครูทุกท่านที่สอนด้วยความเอาใจใส่ ทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรม คุณแม่อยากบอกว่าประทับใจที่นี่ 100% เลยค่ะ คุณกุลธิดา ลิ้มราบรื่น (คุณแม่น้องไมค์ และน้องมอส)

ครอบครัวเบญจพรทวี

08คุณแม่รู้สึกพึงพอใจในลักษณะการดูแลเด็กเล็กของโรงเรียนกวดวิชาอาจารย์คิ้ม – อ้วน เป็นอย่างมาก ประทับใจในการเอาใจใส่ในรายละเอียดทุกด้านไม่เฉพาะเรื่องวิชาการ แต่ยังเน้นด้านความประพฤติของเด็ก และเรื่องทางบ้านก็อยู่ในความห่วงใย และไม่เพียงแค่บอกกล่าวยังร่วมแนะนำและติดตามผล แบบรักษาความรู้สึกทั้งเด็กและผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน คุณสุรีพร เบญจพรทวี (คุณแม่น้องนิคกี้ และน้องนุก)