Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการมาลัยพร นนท์แก้ว และนายชัยณรงค์ ขำบัณฑิต หัวหน้าศูนย์บริการแนะแนวและการปรึษาเชิงจิตวิทยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤติและป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 และกรมการสารวัตรทหารบก ในวันที่ 19 – 22 เมษายน พ.ศ.2566 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา

วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียนโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะอาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเยี่ยมชมโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา และ@TO Zone Farm and Cafe’ คาเฟ่เกษตรคนเมือง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและชื่นชม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางบอน ได้มีการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 อดีตคณะคุณครูจากโรงเรียนวัดนิมมานรดี จำนวน 9 คน ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา และ@TO Zone Farm and Cafe’ พร้อมให้คำชื่นชม

พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรรณี เจตจำนงนุช ได้ทำพิธีกตัญญุตา

แด่อดีตคุณครูที่เคยสอนมาในระดับประถมศึกษา