Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียนโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะอาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเยี่ยมชมโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา และ@TO Zone Farm and Cafe’ คาเฟ่เกษตรคนเมือง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและชื่นชม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางบอน ได้มีการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 อดีตคณะคุณครูจากโรงเรียนวัดนิมมานรดี จำนวน 9 คน ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา และ@TO Zone Farm and Cafe’ พร้อมให้คำชื่นชม

พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรรณี เจตจำนงนุช ได้ทำพิธีกตัญญุตา

แด่อดีตคุณครูที่เคยสอนมาในระดับประถมศึกษา

ผู้อำนวยการ มาลัยพร นนท์แก้ว และครูมณีนุช แจ่มกระจ่าง ได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนาณ) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 16 – 18 กันยายน พ.ศ.2565 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

ครูชัยณรงค์ ขำบัณฑิต (หัวหน้าศูนย์แนะแนวและการให้คำปรึกษา โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา) และครูเปมิกา ภาคแก้ว (ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา) ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจแววผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 – 27 ส.ค.65

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช (ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา) ได้รับมอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2564 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา ประธานในพิธี ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ครบรอบ 65 ปี)