Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช

ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดนิมมานรดี

ประจำปีการศึกษา 2561

312298

312301

312302

312303

312305

312307

312309